tokidokifish:

draenei -> bnuny, feat. ffxiv daguun. actually not an au for bnuny zefir; he was a dancer before he got the echo.