necromancy-inc:

hmm got Kaito on the brain lately