vintagelasvegas:

Vegas World, 1991.

Bob Stupak’s predecessor to the Stratosphere. Postcard, with thanks to Scott Klapman.