vintagelasvegas:

Downtown Las Vegas 1969. Kodachrome slides found in Wheeling, WV